Warning: Declaration of tpw_default::tp_widget_do($args) should be compatible with transposh_base_widget::tp_widget_do() in /home4/rpri4530/public_html/proiect/wp-content/plugins/transposh-translation-filter-for-wordpress/widgets/default/tpw_default.php on line 51

REZULTATE

Rezultateleproiectului la data de 01.08.2016

Activităţi pregătitoare: 1.1.Stabilirea echipei de management/de proiect-Organizarea derularii proiectului

In cadrul acestei activitati au fost realizate urmatoarele:

Elaborarea fiselor de post si semnarea contractelor de munca/colaborare  – in cadrul acestei activitati fiecare angajat va semna o fisa de post corespunzatoare activitatii pe care o va desfasura in proiect.  Stabilirea procedurilor de lucru  in raport cu activitatile proiectului.  In prima luna de proiect sa facut o procedura de lucru in ceea ce priveste managementul de proiect si una in ceea ce priveste serviciile oferite.

S-a elaborat un program de lucru – programul in cadrul Centrului de zi se va desfasura pe parcursul a 5 ore, zilnic, dupa incheierea programul scolar.

Sa realizat instrumentele de lucru specifice – in cadrul acestei activitati sa realizat instrumentele specifice pentru selectia beneficiarilor (ancheta sociala, fisa psiho-pedagogica), pentru urmarirea evolutiei acestora pe tot parcursul proiectul (Fisa de evolutie personala), astfel incat sa se poata interveni atunci cand sunt probleme.

Activitatea s-a desfasurat in lunile  1 – 5 de proiect si a fost realizata in procent de 100%

2 Achizitie lucrari de reabilitare spatii Centru de zi

S-a realizat  devizului final cu lucrarile ce vor fi efectuate. In luna februarie s-a realizat achizitia, pentru care s-au facut urmatoarele documente: Referat de necesitate, Nota estimativa, Nota justificativa, Documentatie atrbuire, Proces-verbal selectie, Raportul procedurii, Contract de lucrari.

Activitatea s-a desfasurat cu intarziere, in lunile 3-4 de proiect, fata de luna 2 cum era prevazuta, deoarece s-a suprapus cu perioada de iarna cand nu se pot face lucrari de reabilitare si de constructii. Intarzierea poate afecta inceperea activitatilor cu copiii in Centrul de zi. Ca si masuri am discutat cu firma cu care s-a semnat contractul de lucrari sa accelereze realizarea reabilitarii ca sa se poata incepe activitatea in Centrul de zi in luna aprilie 2015.

Activitatea s-a desfasurat in lunile 3-4 de proiect  a fost realizata in procent de 100%

  1. Derulare achizitii – 2.2. Achizitie bunuri si servicii pentru dotarea Centrului de zi

 Centru de zi a fost  dotat cu mobilier: 40 masute, 85 scaune, 6 dulapuri si echipamente: 3 calculatoare, 3 imprimante multifunctionale, 1 laptop, 1 videoproiector, 3 televizoare, 1 frigider, 3 cuptoare cu microunde.

Activitatea s-a realizat in lunile 3-4 de proiect in procent de 100%.

     4 Publicitatea si vizibilitatea proiectului – Realizarea web-site al proiectului

S-a  realizat un site de prezentarea al proiectului. Pentru realizarea sa s-a apelat la o firma in domeniu – Pasare Cosmin P.F.A. Pe sit-ul proiectului se publica informatii legate de derularea proiectului. De actualizari se va ocupa tot firma care a realizat sit-ul pe baza informatiilor puse la dispozitie de managerul de proiect.

http://proiect.primaria-salcuta.ro/

Activitatea s-a realizat in procent de 100%

  1. Publicitatea si vizibilitatea proiectului – Realizarea si distributia de materiale de informare/promovare

Sa realizat  afise si pliante de promovare a centrului de zi, care au fost distribuite in comunitate cu ajutorul membrilor grupului de initiativa. Acestea contin  informatii cu privire la serviciile oferite in cadrul Centrului de zi.

  1. Selectarea beneficiarilor Centrului de zi

Activitate a fostrealizata de asistentulcomunitarsiconsilieruleducativ. Au fostselectati un numar de 23 copii de etnieroma – invatamantulprescolar, 23 copii de etnieroma – invatamantulprimarsi29 copii de etnieroma – invatamantulgimnazial.Selectiabeneficiarilor a fostrealizatapebazaevaluarilor (conditiieducationale, conditii  socio-economice, conditii de locuit) efectuate de catreasistentulcomunitarsiconsilieruleducativangajati in proiect. Saefectuatpentrufiecarebeneficiar cate un dosar care vacuprinde: anchetasocialasifisapsiho-pedagogica a elevului. Ancheta socialacuprinde date desprefamilie, situatiamateriala, situatiasanatatii, relatiiintremembriifamiliei, locuinta, concluzionarisipropuneri. Consilieruleducativ a realizafisapsiho-pedagogica a elevilor care  cuprinde date desprefamilie, rezultate in activitateascolara a elevului, inteligentaelevului, stilul de munca al elevului (cum lucreaza, independenta, creativitatea), conduita la lectiisi in colectivulscolar (discutii cu proofesorii de la scolapentru a afla cum participa la lectii, starea de disciplina la lectii, cum participa la viatacolectivului, cum esteapreciat de colegi), trasaturi de personalitate-fireasitemperamentulelevului, trasaturidominante de caracter, masuri, actiunipentruimbunatatireasituatiei, concluzii. Ceidoispecialistiasistentulcomunitarsiconsilieruleducativ au centralizadateleastfelincatbeneficiarii de servii din cadrucentrului de zisa fie copiiisitineriaflati in situatii de risc: in pericol de abandon scolar (cu numar mare absente, cu rezultateslabe la invatatura), copiiaicarorparintisuntplecati in strainatatesausuntplecatitoataziua la munca, copii care au conditii de locuitprecare, care influenteazanegativeducatiacopilului, copiiaicarorparinti au grad scazut de educatiesi nu isi pot ajutacopii la teme.

Activitatea a fost realizat in procent de 100%

  1. Instruirea personalul din proiect si a persoanelor din comunitate care au legatura cu beneficiarii (cadre didactice, personal din compartimentul de asistenta sociala al primarie)

Au participat la curs   personalului dar si  persoanelor care lucreaza cu beneficiarii care ca  scop dobandirea unor cunostite specifice.

Sa explicat si  rolul mediatorului social  -este tocmai sa acorde sprijin beneficiarilor, respectiv persoanelor din grupul ţintă, pentru ameliorarea capacităţii de integrare a acestora, acţionează pentru a păstra legătura dintre autorităţile locale şi beneficiari, se adaptează situaţiilor pentru a aplana conflicte ţinând seama de obiceiuri şi de tradiţii etnice.

Grupa de formare a fost  alcatuita din 14 persoane.

Din cele 14 persoana selectate , 7 persoane sunt de etnie roma.

Cursul este acreditat ANC.Cursul s-a desfasurat in perioada 21.01.2015 –05.03.2015.

Activitatea a fost realizata 100%

  1. Oferirea de servicii educationale

Au fostorganizatetreigrupe – unapentruinvatamantulprescolar format din 23 copiitoti de etnieroma, unapentrucelprimarformata23 de copiitoti de etnieromasiunapentruinvatamantulgimnazial, format din 29 de copiitoti de etnieroma  in total 75 de copii.  Pentruinvatamantulprescolar a fostangajat un instructor educativ, pentrucelprimar un instructor educativ, iarpentrucelgimnazial un instructor educativlimbaromanasiunul de matematicasiPsihologul de catrepromotorul de proiect. Au fostangajatisiConsilierul educative siAsistentulcomunitar de catrepartenerul din proiect Au fostpregatitetemelescolare, de la 1 iunie pan ape data de 19 iunie 2015 ,  iarpetimpulvacantelorscolare, sauefectuatmeditatii, in vederearezolvariidificultatilorsurvenitepetimpulscolii. Programul in cadrulCentrului de zi se desfasoarapeparcursul a 5 ore, zilnic, dupaincheiereaprogramulscolar: 3 ore/zivor fi dedicate serviciilor educative si 2 ore/ziactivitatilorrecreative . Activitatea se vadesfasurapedurata a 11 luni.Consilieruleducativ a mentinut  permanentcontactul cu scoala in vedereaevaluariisituatieiscolare.

Derulareaprogramului in cadrulcentrului de ziainceput la data de 01.07.2015.

Activitateaesterealizata in procent de 72, 22%

  1. Servicii educative pentru parinti – ”Scoala parintilor”

Au fost tinute sesiuni educative cu parinti si tutorii copiilor participanti la program .

Temele abordate au fost : comunicarea cu copii; comunicarea părinte copil;educație sexuală și sexualitate infantilă;fricile copilului;tematica disciplinei la copii; agresivitatea la copii; rolul mass-media;conflictul dintre generații;modele de familie, transgeneraționalitate;managementul valorilor în clasă și familie;tematica idealului personal al copilului;limbajul viselor copilului;rolul umorului;a susține copilul în construirea viselor sale.

Rolul acestei activitati este de a motiva parintii sa se implice in educatia propriilor copii.In cadrul acestei activitati, parintii au realizat  planuri de dezvoltare pentru proprii copii.  Activitatea se desfasura in grupe de 25 parinti, cate o grupa pe zi. Responsabil de  activitate a fost  asistentul comunitarsi consilierul educativ.

Activitatea a fost realizata in procent de 72,22 %

10 Servicii de consiliere psihologica

S-au efectuat fisele pshiho-pedagogice pentru cei 75 de beneficiari. S-a lucrat cu fiecare beneficiar in parte . Au fost efectuate sesiuni de consiliere pshiologica si pentru parinti beneficiarilor

Activitatea a fost realizata in procent de 72,22 %

  1. Servicii de petrecere a timpului liber – Realizarea unor activităţi recreative pentru copii – Realizarea a două excursii recreative.

In luna august 2015 a fost efectuata prima excursie cu beneficiari programului.

Toti cei 75 de beneficiari au fost in excursie in statiunea Straja .

Au fost insotiti de instructori scolari si consilierul educativ, In cadrul acestei excursii au avut prilejul de a vizita obiective istorice ( cum au fost parcul din Municipiul Tg. Jiu si monumente istorice –unde li-sa vorbit despre lucrarile maestrului Constantin Brancusi „ Poarta sarutului, Masa Taceri, coloana infinitului etc. Si despre Constantin Brancusi.

Tot in cadrul aceste excursii beneficiari au avut asigurata intrarea in parcul de aventura Noi Orizonturi , unde au invatat impreuna cu instructori si insotitori lor ce inseamna increderea in propriile forte, ce inseamna lucrul in echipa etc.

In luna septembrie 2015 a avut loc cea de-a 2 excursie care a avut ca scop vizitarea Manastiri Lainici unde li sa spus de istoria asezamantului de cul,  au vizitat Schitul din statiunea Straja , manastirea din Lupeni , dupa care au intrat in parcul de aventura Noi Orizonturi unde au incercat pe parcursul a doua zile sa faca lucruri in echipa si au invatat cat de important este sa lucreze in echipa si cat de important este fiecare membru al echipe, au fost efectuate si exercitii de curaj , dezvoltare personal, etc.

Activitatea a fost relizata in procent de 100%

  1. Evaluare si monitorizarea

Managerul de proiect a monitorizat in permanenta stadiul de realizare a activitatii conform graficului proiectului. S-au realizat rapoarte lunare de activitate de catre toti angajatii din proiect.  Managerul de proiect a urmarit permanent realizarea indicatorilor din proiect.

Activitatea a fost realizata in procent de 72,22%

  1. Audit proiectului

Fiecare cerere de rambursare a fost insotita de cate un raport de audit. Responsabilul financiar a pus la dispozitia auditorului toate documentele financiare.

Pana in prezenta s-au depus 5 rapoarte intermediare unde s-a raportat activitatea efectuata in cadrul proiectului.

14 Raportare

In cadrul proiectului vor fi 6 rapoarte intermediare si unul final.

Pentru perioada de raportare a fost realizat Raportul nr. 1.

In perioada de raportare 01.03.2015- 30.06.2015 au fost realizate urmatoarele activitati:

– au fost realizate achizitiile din proiect conform graficului.

– au fost demarate lucrarile de renovare a spatiului de desfasurare a activitati educationale.

-au fost selectatii 75 de beneficiari pentru activitatea edicational , s-au impartit in 3 grupe si anume 23 de copii pentru grupa de prescolari, 23 de copii pentru grupa primara si 29 de copii pentru grupa de gimnaziu – toti beneficiari selectati adica 75 de copii sunt de etnie roma

– a fost facuta angajarea cadrelor didactice care , lucreaza in cadrul centrului de zi .

– a fost demarata activitatea  educationala cu beneficiari la data de 1 iunie 2015

Pentru perioada de raportare a fost realizat Raportul nr. 2.

In perioada de raportare 01.07.2015- 31.10.2015 au fost realizate urmatoarele activitati:

– au fost realizate achizitiile din proiect conform graficului.

– sa desfasurat activitatea educationala cu beneficiari zilnica.

– sa finalizat reabilitare centrului de zi

– sau facut 2 excursii cu beneficiari

– au  fost tinute sesiuni educative cu parinti beneficiarilor.

– s-au pregatit documentele pentru raportarea nr. 3

  1. Indicatorii şi rezultatele proiectului

Indicatori ai programului la care contribuie proiectul

Indicator Valoare planificată prin proiect[1] Valoare realizată până la data raportării Procentul de realizare a indicatorului Explicaţii privind diferenţa planificat – realizat
Nr. de copii beneficiari direcţi ai proiectului 75 75 100%  
– din care, nr. de copii romi* 75 75 100%  
– din care, nr. de fete 38 38 100%  
Nr. de tineri beneficiari direcţi ai proiectului        
– din care, nr. de tineri romi*        
– din care, nr. de fete        
Nr. de facilităţi adecvate (clădiri, birouri etc.) create/ amenajate în vederea furnizării de servicii pentru grupuri vulnerabile de copii şi tineri 1      
Nr. de măsuri care se adresează nevoilor grupurilor vulnerabile de copii şi tineri care se confruntă riscuri specifice (măsuri ce vizează accesul la educaţie formală; măsuri ce vizează accesul la educaţie informală; măsuri ce vizează educarea părinţilor; măsuri ce vizează instruirea profesională; măsuri ce vizează facilitarea accesului la piaţa muncii; măsuri ce vizează incluziunea socială) 4 3 75%  
Nr. de părinţi/ tutori ai unor copii sau tineri aparţinând grupurilor vulnerabile, lipsiţi de sprijin adecvat, care beneficiază de servicii specifice de suport (creşterea gradului de conştientizare, consiliere etc.) 150 150 100%  
– din care, nr. de părinţi/ tutori romi* 150 150 100%  
– din care, nr. de femei 75 75 100%  
Nr. de specialişti/ angajaţi ce prestează servicii copiilor şi tinerilor aparţinând diferitelor grupuri vulnerabile, care au dobândit noi cunoştinţe şi abilităţi specifice (în lucrul cu copiii şi tinerii aparţinând grupurilor vulnerabile) 14 14 100% Nu este cazul
Nr. de iniţiative generate şi/ sau pilotate/ implementate la nivel comunitar, local, regional sau naţional, care au dezvoltat/ promovat măsuri anti-discriminatorii şi valori şi practici incluzive, în scopul asigurării de oportunităţi egale pentru grupurile dezavantajate        
Nr. de noi reţele (de colaborare, schimb de experienţă şi bune practici) menite să combată practicile discriminatorii, excluziunea socială şi economică a grupurilor dezavantajate, iniţiate în comun de reprezentanţi ai sectorului public, împreună cu actori aparţinând societăţii civile şi sectorului privat        
Nr. de reprezentanţi ai autorităţilor locale, judeţene, regionale sau naţionale şi ai entităţilor aparţinând sectorului privat sau societăţii civile care au dobândit cunoştinţe noi şi specifice în ceea ce priveşte egalitatea de gen, egalitatea de şanse, discriminare, înţelegerea interculturală, respect pentru diversitate etc.        
– din care, reprezentanţi ai autorităţilor locale sau judeţene din zone/ localităţi cu un procent ridicat de romi (mai mult de 5% din totalul populaţiei respectivei/lor unităţi administrativ-teritoriale sunt romi, conform ultimului recensământ)        
Nr. de metodologii, instrumente, proceduri, proiecte, planuri de acţiune, planuri de dezvoltare locală etc. elaborate, care au inclus măsuri anti-discriminatorii, valori şi practici incluzive, în scopul promovării egalităţii de şanse pentru grupurile dezavantajate        


Warning: Parameter 1 to transposh_plugin::process_page() expected to be a reference, value given in /home4/rpri4530/public_html/proiect/wp-includes/functions.php on line 3398